4.8
Your Rating
Rating
Star Martial God Technique Average 4.8 / 5 out of 751
View
169,588,763 views
Alternative
星武神诀 (Chinese); Xing Wu Shen Jue (Novel); Xīng Wǔ Shén Jué; Tinh Võ Thần Quyết; Tinh Vũ Thần Quyết (Vietnamese - Tiếng Việt - TV)
Author(s)
Genre(s)